Ladda ner!

Pedagogiskt material

Nu finns det ett nytt pedagogiskt material för förskolan - ”bananens långa resa”. Det kan användas för att arbeta med hållbar utveckling i förskolan och går i linje med förskolans värdegrund och uppdrag, Lpfö 98.
Här kan du ladda ner materialet!

Prenumerera på Fairtrades nyhetsbrev